SKADEANMÄLAN

1. Se vilka komponenter som omfattas av garantin här.

2. Felsökning (kostnad för felsökning ersätts endast vid godkänd skada).

3. Vid skada som omfattas av vår garanti vänligen fyll i formuläret nedan.

4. Våra skadereglerare kommer att se över ärendet och återkomma med besked, efter skriftligt godkännande från oss kan ni sedan fakturera Svenskt Fordonsskydd och påbörja reparationen (fakturerat belopp får ej överstiga godkänt belopp).

5. För att kunna bistå med en så snabb hantering av ärendet som möjligt behöver vi följande uppgifter:

 • Skadekalkyl
 • Underlag (felkodsprotokoll alt bilder)
 • Skadeorsak
 • Miltal
 • Offert

OBS! Reparationer som påbörjats innan skriftligt godkännande av oss ersätts ej.

Vid övriga frågor gällande skadeanmälan/skadehantering vänligen kontakta oss direkt via vår chattfunktion på hemsidan eller e-post: skador@fordonsskydd.se

  Bifoga felsökning/offert

  1. Kontrollera vilka skador som omfattas av vår garanti här eller på ditt garantibevis. Informera oss om händelsen genom att gå vidare och fyll i formuläret.

  2. Lämna fordonet till valfri auktoriserad verkstad. Bärgning ingår vid godkänd skada.

  3. Informera verkstaden om din garanti hos Svenskt Fordonsskydd, på www.fordonsskydd.se/skadeanmalan finns instruktioner som enkelt kan följas för en snabb hantering av ärendet.

  4. Verkstaden måste genomföra en felsökning på ditt fordon för att fastställa orsaken till din skada. Felsökning ingår vid godkänd skada.

  5. Innan reparation påbörjas måste verkstaden få vårt skriftliga godkännande.

  VIKTIGT ATT VETA

  • Bärgning ingår endast vid godkänd skada.
  • Felsökning ingår endast vid godkänd skada.
  • Viktigt att välja en auktoriserad verkstad som exempelvis Mekonomen för ett professionellt utlåtande.
  • Våra skadereglerare jobbar så snabbt de kan för att hantera ditt ärende med verkstaden.
  • Vi kontaktar verkstaden med skriftligt besked som i sin tur meddelar dig om vårt beslut.
  • Invänta vårt besked innan begäran om att reparation ska påbörjas.
  • Reparationer som påbörjats innan skriftligt godkännande av oss ersätts ej.
  • Om du är missnöjd med bedömningen eller har några funderingar kring vårt beslut vänligen kontakta oss på: info@fordonsskydd.se

   Bifoga bild: