Svenskt Fordonsskydd

SKAPAT FÖR ATT FÖRENKLA OCH TRYGGA DITT BILÄGANDE.

Hos Fordonsskydd.se möter du ett genuint intresse för bilar i kombination med drivkraften att vilja göra ärliga och professionella överenskommelser där båda parter känner sig trygga. Vår ambition är att leverera den mest kompetenta garantitjänsten på marknaden för fordon. På Svenskt Fordonsskydd tänker vi alltid flera steg framåt. Vår personal består utav experter inom bilbranschen. Vår kundtjänst eftersträvar alltid att ge dig en bra och korrekt hantering av varje ärende och lösa din situation på snabbaste och bästa möjliga sätt. Vi har alltid som målsättning att sätta oss in varje kunds situation och anpassa oss efter dina förutsättningar.

Vi lämnar efter utförd fordonskontroll, garanti på privatägda bilar och svarar för fel som omfattas av garantin och uppkommer under garantitiden. Garantin gäller för en tidsperiod av ett år i taget och kan av garantitagaren förlängas upp till fem år, förutsatt att fordonet godkänns vid fordonskontrollen. Garantin har en karenstid på 60 dagar innan den träder i kraft. Garantin omfattar skador enligt listade komponenter på det fordon som står angivet på garantibeviset.

LÄS MER
VILLKOR
ANSÖK

Svenskt-Fordonsskydd-SKYDDA-DIG-MOT-OVANTADE-REPARATIONER