HUR VI KOMMUNICERAR MED MARKNADEN

Svenskt Fordonsskydd utför olika typer av aktiviteter för att fånga kunders och potentiella kunders intresse för våra erbjudanden. Vi marknadsför oss dels brevledes men samtidigt har vi lagt stor vikt på att följa med i utvecklingen av en mer digital värld. Av den anledningen har vi gjort våran hemsida fordonsskydd.se extra lättnavigerad och användarvänlig med tydlig information om våra olika garantipaket samt våra allmänna villkor. Du kan enkelt ansöka via vår hemsida eller vid frågor kontakta oss.

Varför får jag erbjudanden från Svenskt Fordonsskydd? 

Vi använder offentlig information och riktar våra erbjudanden till fordonsägare som enligt den informationen inte längre har en aktiv garanti. Vi ber er se över vad som gäller för just ert fordon innan ni tecknar garanti via Svenskt Fordonsskydd.

Stämmer inte uppgifterna i erbjudandet?

Om du har fått ett erbjudande av oss som inte stämmer, då kan du kontakta kundservice via e-post: kundtjanst@fordonsskydd.se eller ring oss på telefon 08 – 400 740 70

Har du emottagit ett erbjudande från oss som du inte är intresserad av kan du enkelt bortse från detta.

VÄL MÖTT!

//Svenskt Fordonsskydd