Klicka här för att ladda ner autogiroblanketten

Blanketten skall fyllas i med:

-Namn
-Fullständig adress
-Person-/organisationsnummer (10 siffror)
-Betaltjänstleverantör (bank)
-Konto (Clearingnummer+kontonummer)
-Betalar-/kundnummer
-Ort och datum
-Betalarens underskrift

Posta sedan blanketten i original till:
Auktoritet Fakturaservice
Dammliden 3
137 69 Österhaninge